Magdeburský seminář o ochraně vod 2020

8.-9. říjen 2020 Dessau / Desava

 

REVITALIZACE VOD A VODNÍ REŽIM V POVODÍ LABE

Obsahová náplň

  • ­Revitalizace a renaturace vod
  • Ovlivnění/Obnova přirozené dynamiky vod
  • Retence vody v krajině
  • Klimatické podmínky a jejich vliv na doplňování zásob podzemních vod
  • Změny chemických a biologických složek jakosti vody
  • Vliv těžby hnědého uhlí na povrchové vody

Hlavní pořadatelé

Středisko výzkumu životního prostředí H. Helmholtze (UFZ) v rámci externě financovaného projektu: „Wilde Mulde – Revitalisierung einer Wildflusslandschaft in Mitteldeutschland“ (Wilde Mulde – Revitalizace neregulované říční krajiny ve středním Německu) ve spolupráci

s Mezinárodní komisí pro ochranu Labe (MKOL)

Ochrana osobních údajů