Magdeburger Gewässerschutzseminar 2020

Magdeburský seminář o ochraně vod 2020

8.-9.10.2020 Dessau | Desava

REVITALISIERUNG VON GEWÄSSERN UND DER WASSERHAUSHALT

IM EINZUGSGEBIET DER ELBE | REVITALIZACE VOD A VODNÍ REŽIM V POVODÍ LABE

Konferenzsprachen / Jednací jazyky: Deutsch und Tschechisch – simultan gedolmetscht /

čeština a němčina – přednášky budou simultánně tlumočeny

Ochrana osobních údajů