Magdeburský seminář o ochraně vod 2020

8.-9. říjen 2020 Dessau / Desava

 

REVITALIZACE VOD A VODNÍ REŽIM V POVODÍ LABE

Pozvánka a výzva k přihlášení přednášek a posterů

 Submit your Abstract

(Please submit your abstract in English; max. number of characters (incl. spaces): 2,000)

Krátké abstrakty odborných příspěvků a posterů v angličtině s celkovým max. počtem 2000  znaků musí  být  podány  elektronicky  nejpozději do 17.  1.  2020. Přihlášky přednášek  bez  abstraktů  nebudou  při  výběru  přednášek  do  programu semináře zohledněny. Autoři příspěvků budou o zařazení přednášky do programu semináře informováni elektro nicky e-mailem. Úhradu cestovních nákladů a osvobození od účastnických poplatků (cca. 250 €) nelze bohužel přednášejícím poskytnout.

Ochrana osobních údajů